HFK v/ Fair Play instruktør Kenneth Heggøy og Erik Snellingen kommer på besøk.

Vi ønsker å gjennomføre følgende på Fair Play kampen;
- En Fair Play samtale med spillerne og trenere før kampen (avtales med trenerne når vi kommer).
- Fair Play hilsen før og etter kampen.
- En oppsummering etter kampen med alle involverte tilstede (spillere, trenere og dommer).

Vi utfordrer Fana Fotball som arrangør å markedsføre kampen internt og lage gode rammer til kampen.

Lykke til med Fair Play kampen i april måned!