Hordaland Fotballkrets ønsker klubbene hjertelig velkommen til

KRETSTING 2013

Sted: Park Hotel Vossevangen, Voss
Tid:   Lørdag 16. februar 2013, kl 11.00

I tillegg til den formelle lovregulerte gjennomføringen av kretstinget planlegges det en faglig del med gjesteforeleser.
Nærmere info om dette legges ut på HFKs hjemmeside så snart ting er avklart.

Tradisjonen tro inviterer kretsstyret til festmiddag etter tinget. Her blir det servert 3 retters middag i hyggelige omgivelser med god underholdning.

Sted: Park Hotel Vossevangen, Voss
Tid:   Lørdag 16. februar 2013, kl 19.30 

Frist for påmelding til kretsting og tingmiddag er mandag 28. januar 2013!

HFKs kretsting og festmiddag 2013

Representasjon og delegater

I henh. til HFKs bestemmelser kan klubbene stille med et antall delegater i forhold til det antall lag klubbene hadde foregående sesong (2012  ).

0-4 lag:          1  representant
5-14 lag:         2  representanter
Over 14 lag:   3  representanter

For å kunne være representert på tinget må en klubb ha vært medlem i NFF i minst ett år og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser overfor kretsen.

Dersom en klubb stiller med 2 representanter el.flere må begge kjønn være representert. Ansatte i klubb kan ikke stille som delegat med stemmerett, men er selvsagt velkommen som observatør.

 

Forslag

 

Forslag som ønskes behandlet må være innsendt senest 4 uker før tinget, dvs innen lørdag 19/1-2013 (poststemplet/e-post dato gjelder). Forslag skal være skriftlige med motivering og må være signert av klubbleder, eller andre med særskilt fullmakt.

For øvrig vises til NFFs lov, kapittel 7.

Dagsorden med beretning, revidert regnskap og innkomne forslag blir sendt til klubber og tillitsvalgte 2 uker før kretstinget avholdes.

Priser for deltagelse

 

Kretsting m/lunsj og festmiddag med overnatting:                    
kr 1.100,-  pr. pers i dbl.rom/kr 1.300,-  pr. pers i enkeltrom           

Kretsting m/lunsj og festmiddag: kr 500,- pr. person                   

Kretsting m/lunsj: kr 250,-  pr. person       

Påmelding    

Påmelding gjøres via et påmeldingsskjema - klikk her!