Statens satser for kilometergodtgjørelse er f.o.m. 1. mars hevet til kr. 3,65 pr.km (tidligere 3,50). Slik at de nye satsene blir som følger:

-Kjøregodtgjørelse for de første 9.000 kjørte kilometer er hevet fra kr 3,50 til kr 3,65
-Kjøregodtgjørelse for kjøring utover 9.000 kilometer er hevet fra kr 2,90 til kr 3,00 
-Passasjertillegg er endret fra kr 0,75 til kr 0,90 pr.km.

For å se alle endringene når det gjelder dommerhonorar klikk på Dommerhonorar 2010.