Motivasjon for klubbledere og tillitsvalgte

NFF og fotballkretsene har fokus på klubbutvikling og kompetanseheving. Konseptet "Kvalitetsklubb" framhever og stiller krav til lederrollen som blir mer og mer viktig i klubb. Vi ønsker lederstyrte klubber under mottoet "klubben som sjef".
Dette kurset vil gi mye faglig påfyll i en sosialt og trivelig setting. Deltakerene bygger nettverk på tvers av klubbgrenser. Dette er god investering for klubben og motiverende for den enkelte deltaker. Dette er basis for så å bygge på med lederkurs 2 og 3.

Lederkurs 1 = FORSTÅ KLUBBDRIFT

 • Kurset består av 3 moduler med følgend tema;

  - den verdifulle idretten (formål, verdigrunnlag, topp og bredde)
  - vår store fotballfamilie ( for alle, NFF, krets, medlemmer, klubben som sjef, organisering)
  - banen vi spiller på (loven, planer, kompetansen)

Vi kan tilby nye og gamle ledere lærerik og morsom samling lørdag - inkl. lunsj
Det blir en blanding av nyttig informasjon, faktakunnskap og praktiske løsninger samt erfaringsutveksling med andre deltakrere.

 • Når og hvor
   
  Lørdag 10.mai, 09.00-16.00 - inkl lunsj og kaffe
  Lillestrøm - Åråsen, gamle tribune

Kursavgift

500,- pr. pers.

Påmelding -  frist 6.mai

- på e-post til
Oppgi; navn- adresse- f.dato- tlf.- e-post- klubb

- eller spørsmål sendes til: Akershus Fotballkrets v/ Grethe 
Tlf. 63 80 54 65      E-post: