Motivasjon for klubbledere og tillitsvalgte

NFF og fotballkretsene har fokus på klubbutvikling og kompetanseheving. Konseptet "Kvalitetsklubb" framhever og stiller krav til lederrollen som blir mer og mer viktig i klubb. Vi ønsker lederstyrte klubber under mottoet "klubben som sjef". Dette kurset vil gi mye faglig påfyll i en sosialt og trivelig setting. Deltakerene bygger nettverk på tvers av klubbgrenser. Dette er god investering for klubben og motiverende for den enkelte deltaker. Dette er basis for så å bygge på med lederkurs 2 og 3.

Lederkurs 1 = FORSTÅ KLUBBDRIFT

Kurset består av 3 moduler med følgend tema

  • den verdifulle idretten (formål, verdigrunnlag, topp og bredde)
  • vår store fotballfamilie ( for alle, NFF, krets, medlemmer, klubben som sjef, organisering)
  • banen vi spiller på (loven, planer, kompetansen)

Vi kan tilby nye og gamle ledere lærerik, morsom og sosial samling fredag og lørdag. Den sosiale og uformelle delen her er utrolig verdifull. Her knytte kontakter over klubbgrenser. Det blir en blanding av faktakunnskap, praktiske løsninger nyttig informasjon og ikke minst erfaringsutveksling med andre deltakrere.

Fredag
Samles til en faglig modul + middag og sosialt. Overnatting i flotte enkeltrom i spesielle omgivelser.

Lørdag
Frokost, 2 faglige moduler + lunsj.

Når og hvor

Fredag 17.okt. kl 16.00 - lørdag 18.okt. kl 15.00
Kringler Gjestegård, Nannestad - mer info om stedet og vegbeskrivelse www.kringler.no

Kursavgift kr 1950,-  for 2 kursdager, middag, frokost og lunsj + overnatting i flotte enkeltrom (påmelding er bindende etter fristen)

Vi ønsker også deltakere velkommen fra våre nabokretser. For klubber fra andre kretser er prisen kr 2850,-. Sjekk med din krets om de også vil dekke mellomlegget tilsvarende AFK.

Påmelding

Frist 2. oktober - på e-post til
Oppgi navn- adresse- f.dato- tlf.- e-post- klubb

Spørsmål rettes til: Akershus Fotballkrets v/ Grethe, tlf. 63 80 54 65, E-post: