Bak fra venstre:
Erik Ruhs Jr (ass. trener), Haakon Kvidaland, André Kollbær, Sigurd Roestad, Jørgen Mysen Kanestrøm, Anders Toft Engerud, Morten Ellingsen, Kaspar Kvisle, Håkon Sørum Henriksen, Kristian G. Reinert, Arne Steinar Kvisle (trener), Øivind Nilsen (Buskerud Fotballkrets)
Foran fra venstre:
Jonas G. Eriksen, Erik R. Ruhs, Magnus Mørk, Huy Nguyen, Fredrik Sverdrup, Dag Martin Jørol, Jørgen Kjenner
Liggende foran: Anders Eikå Bergill. 

Lier IL G19-2 fikk, noe forsinket, utdelt Månedens Fair Play pris for september.

Laget har nå en spillegruppe bestående av 25! spillere.

Trener og lagleder Arne Steinar Kvisle sier at fokus på Fair Play og Respekt har vært et viktig område for å skape samhold og beholde denne store gruppa. De har også lagt opp en treningsplan tilpasset spillergruppa og på den måten har de hatt 18 spillere i snitt på treningene gjennom hele året - imponerende. Spillerne er også bevisste på å inkludere alle som er med på laget, men også i tillegg jobbe med å inkludere flere utenom gruppa og få de til å være med å spille fotball.

Vi gratulere Lier IL G19-2 med prisen!