De som vil videre i trenerkarrieren må nå være våkne. Søknadsfristen til trenerkurset for UEFA B-lisens er 1. april, mens fristen for å søke til UEFA A-lisens er 15. april.

Som vanlig vil Østfold Fotballkrets være teknisk arrangør av et av B-lisenskursene, dette året i uke 48 i Østfoldhallen. Men merk at kandidater fra Østfold selvfølgelig også kan søke seg til de øvrige kursene.

De som søker B-lisenskurset må gjennom et forkurs i kretsens regi medio april. Det er NFF sentralt som foretar det endelige opptaket til kursene etter innstilling fra kretsene.

Under finner du all informasjon om begge kursene, samt søknadsskjemaer.

Utlysning av UEFA trener A-kurs

Søknadsskjema UEFA trener A

Utlysning av UEFA trener B-kurs

Søknadsskjema UEFA trener-B