Aktivitetsutvikling er viktig og Tine Fotballskole er en kjempearena for klubbene,lagene, trenerne og spillerne. Vi vet at mange av fotballskolene drives godt, men uansett ønsker vi å kvalitetssikre og utvikle Tine Fotballskole ytterligere. Kanskje kan de godt drevne dele sine erfaringer, tips og råd med andre slik at vi får en enda bedre grunnplattform.

Med bakgrunn i dette vil kretsen i år innkalle to ansvarlige fra samtlige klubber som arrangerer Tine Fotballskole til ett fellesmøte for arrangører 27. april.

Under er listen over oppsatte Tine Fotballskoler med dato:

Klubb Dato
Langevåg  
Godøy 10.-13. Juni
Blindheim 11.-13. Juni
Vartdal 11-13. Juni
Åram 18.- 20. Juni
Volda 21.-23. Juni
Ørsta 21.-23. Juni
Fortuna 21.-24. Juni
Emblem 21.-25. Juni
MSIL 25.-27. Juni
Valder 25.-27. Juni
VRF 28.Juni-01. Juli
Fiskerstrand 20.-22. August
Ravn 20.-22. August
Stranda 20.-22. August
Åmdal 20.-22. August
Hovdebygda 03.-05. September
Fortuna 06.-08. Oktober