SFK innfører elektroniske kamprapporter (dommerkort) i alle klasser i ungdomsfotballen og seniorfotballen sesongen 2014. Det betyr at ingen vil få tilsendt kamprapporter i papirform fra kretsen slik som tidligere.

Bruk av elektroniske kamprapporter innebærer at alle lag må ha en eller flere personer som etableres som bruker i FIKS (Fotballens Informasjons- og Kommunikasjonssystem ) for å kunne legge inn spillere til hver kamp. Se egen brukermanual for hvordan dette gjøres. Kortversjonen er som følger:

• For alle lag legges det inn en lagstropp i FIKS
• Før hver kamp plukkes spillere ut av denne lagstroppen og legges inn i kamptropp innen gitt frist
• Kopi av kamprapporten(kamptropp) skrives ut og tas med til kamp
• Endringer i kamptropp etter fristen gjøres manuelt på papirkopien
• Dommer påfører hendelser i løpet av kampen
• Begge lag ser over kamprapporten og skriver under på papirkopien etter kamp
• Behandling av kamprapport etter kamp er ulikt fra klasse til klasse, se oversikt

For at dette skal fungere, er det viktig at alle lag snarest får etablert brukere i FIKS. Brukertilgang opprettes av klubbens «Brukeradmin» i FIKS. Hvert lag må bestemme hvem som skal være ansvarlig for elektroniske kamprapporter, og disse må ta kontakt med klubbens Brukeradmin for å få brukernavn og passord som «Klubbruker» om de ikke allerede har innlogging. Ved behov for hjelp, kontakt kretskontoret.

Så snart laget er registrert i FIKS med bruker, er det bare å komme i gang med å gjøre klar lagstroppen. For ungdoms- og seniorfotballen må alle spillere være registrert i FIKS for å være spilleberettiget. Finner dere ikke spilleren i FIKS, har han/hun ikke lov til å spille. Det er derfor viktig at dere snarest får oversikt over alle spillerne som skal benyttes og får lagt dem inn i FIKS under klubb og lagstropp.


Elektroniske kamprapporter for sammensatte lag
For sammensatte lag er det administrerende klubb, altså klubbnavnet som står først i lagsnavnet, som er ansvarlig for elektronisk kamprapport. Administrerende klubb får bare tilgang til sin klubbs spillere i FIKS, noe som gjør at lagets spillere som hører til den andre klubben må registreres manuelt. Registrering av spillere fra samarbeidende klubber gjøres ved å registrere spillerne under valget «Uregistrert spiller» i kamptroppen. Spillerne kommer da opp med annen farge enn de andre spillerne. De samarbeidende klubbene må se til at spillerne ligger registrert som aktive i FIKS.

Når brukernavn og passord er tildelt, logg inn på www.fiks.fotball.no . Finn fram brukermanual for elektroniske kamprapporter (se her: http://www.fotball.no/Kretser/sunnmore/krets/om_krets/ABC-for-lagledere1/Elektroniske-kamprapporter/ ) og lær dere hvordan det fungerer i god tid før seriestart.

Registrering av resultat:
Uavhengig av elektroniske kamprapporter har hjemmelag fortsatt ansvar for å registrere kampens resultat på SMS til 2303, se hvordan her: http://www.fotball.no/Kretser/sunnmore/krets/om_krets/ABC-for-lagledere1/Resultatregistrering/
Alternativt registreres resultatet via App’en MinFotball, se her: http://www.minfotballapp.no/

Les brukermanual, oversikt over ansvarsfordeling og liste over hvem som kan opprette FIKS-bruker til dere under SFKs ABC for lagledere her.