Historikk


Dette startet som et samarbeidsprosjekt mellom NFF og Norsk Toppfotball (NTF) høsten 2004 – toppspillerutvikler i toppklubb. De ni klubbene som etter søknad kom med i prosjektet fikk økonomisk støtte til å ansette en person i denne funksjonen. Fra 1/1-06 ble prosjektet utvidet til å gjelde alle klubbene i Tippeligaen og Adeccoligaen.

Mål og hensikt

1. Å gjøre de beste best

Optimalisere hverdagen for de beste spillerne i alderen 17-21 år. Toppspillerutviklerens ansvarsområde er å kvalitetssikre spillernes hverdag med hensyn til bl.a. treningsmengde, treningskvalitet, kamparena og skole.

2. Utvikle et spillerutviklingsmiljø i klubbene basert på kunnskap/kompetanse


Skape forståelse for viktigheten av at klubbene har en del av sitt budsjett øremerket spillerutvikling. Det skal legges til rette for primært flere heltidsstillinger som er dedikert til spillerutvikling i alderen 13-21 år.

Hva er gjennomført?


Det er gjennomført 15 fagsamlinger av 2-7 dagers varighet. Kompetanse og ideoverføring mellom klubbene har vært sentralt, i tillegg til å tilegne seg riktig referansenivå nasjonalt og internasjonalt for spilleridentifisering. Forelesninger og gruppearbeid rundt fagtemaer har også stått sentralt på disse samlingene.

Toppklubbene har gjennomført cirka 50 spillerutviklingsseminarer. Noen har vært internt i egen klubb, men de fleste har hatt med seg krets og klubbene i nærområdet.

Det har også vært gjennomført over 200 klubbesøk med fokus på spillerutvikling. Hver enkelt klubb har hatt oppfølging fra en aldersbestemt landslagstrener, som har vært med å sikre en god dialog mellom toppklubb og forbund.

Hva er oppnådd?


Først og fremst en tydeligere bevisstgjøring og holdning på verdien av å prioritere spillerutvikling i klubbens totale utvikling. Budsjettene er vesentlig økt, og man har i flere klubber bygget opp spillerutviklingsmiljøer med flere heltidsansatte.

De beste norske klubbene nærmer seg en struktur som er sammenlignbar med større utenlandske klubber som har suksess med sin spillerutviklingsmodell/profil. Oppfølgingen av de beste er vesentlig styrket. Har klubben et stort talent skal det ”ryddes vei” for han, slik at han blir en Tippeligaspiller og ev landslagsspiller.

Prosjektet hadde sin ende 31/12-08. Det medførte at økonomisk støtte til klubbene er bortfalt. I henhold til klubblisensen skal alle toppklubber i dag ha implementert denne funksjonen i sin trenerstab.

Spillerutvikling 17-21 år på jentesiden

I kvinnefotballen har modellen vært litt annerledes oppbygd. Toppklubbene er færre og miljøene er mer oversiktelig, og de har heller ikke hatt ressurser til å ansette toppspillerutviklere. Dermed har man på jente- og kvinnesiden basert seg på at NFFs A-landslagstrenere og aldersbestemte landslagstrenere har hatt en tett oppfølging av såvel klubb som spillere når det gjelder spillerutvikling.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Fungerende toppfotballsjef i NFF