Norges Fotballforbund (NFF) har i dag, onsdag 7. juli, mottatt brev fra bobestyrer i FK Lyn der det orienteres om at det ikke er grunnlag for at klubben kan delta videre i Adeccoligaen. FK Lyn har således trukket seg fra videre deltakelse i konkurransen.

Det er foreløpig ikke avklart hva som skjer med Lyn 2 i 3. divisjon.

For inneværende sesong har dette følgende umiddelbare konsekvenser:

I tråd med regelen i kampreglementets § 13-2 skal alle FK Lyns kamper i Adeccoligaen annulleres og klubben regnes som siste lag (nr. 16) på tabellen.

I praksis betyr dette at alle poeng og scorede/innslupne mål i kamper mot FK Lyn fjernes fra tabellen.

I henhold til Reglement for advarsler og utvisninger (Kortreglementet) § 1-4 (1) hefter spiller for utvisning, men ikke for advarsel, gitt i kamp selv om kampen blir avbrutt eller senere kjent ugyldig.

Dette betyr at utvisninger (røde kort) fra kamper mot/for FK Lyn teller fullt ut og eventuell karantene fra slike utvisninger skal sones i sin helhet.

Når det gjelder advarsler (gule kort) er prinsippet at man skal forsøke å gi advarsler fra ugyldige kamper så lite omfattende virkninger som mulig. Alle advarsler gitt i kamper mot/for FK Lyn skal derfor strykes og ikke telle med for beregning av fremtidig soning, jf. kortreglementets § 2-1.

For spillerne til FK Lyn strykes dermed samtlige gule kort gitt i Adeccoligaen, og disse står nå uten advarsler.

En rekke spillere vil allerede ha sonet karantene som følge av at man blant annet har pådratt seg advarsel i kamp mot FK Lyn. Det går naturligvis ikke an å reversere denne soningen i ettertid. Det gule kortet strykes imidlertid med virkning for neste soning.

Følgende eksempler kan forhåpentligvis klargjøre situasjonen:

En spiller har to gule kort, hvorav et mot FK Lyn: Kortet mot FK Lyn strykes og spilleren står deretter med ett gult kort.

En spiller har tre gule kort, hvorav et mot FK Lyn, og skal derfor sone karantene i neste kamp: Kortet mot FK Lyn strykes, spilleren står deretter med to gule kort og kan følgelig spille førstkommende kamp.

En spiller har tre gule kort, hvorav et mot FK Lyn, og har sonet karantenen i forrige kamp: Kortet mot FK Lyn strykes, spilleren står med to gule kort, men har ikke ny karantene før han pådrar seg tre nye advarsler og totalt sett er oppe i fem gule kort.

En spiller har fire gule kort, hvorav et mot FK Lyn: Kortet mot FK Lyn strykes og spilleren står deretter med tre gule kort. Ny karantene påløper først når spilleren pådrar seg to nye advarsler.

En spiller har fem gule kort, hvorav et mot FK Lyn, og skal derfor sone karantene i neste kamp: Kortet mot FK Lyn strykes, spilleren står deretter med fire gule kort og kan følgelig spille førstkommende kamp.

En spiller har fem gule kort, hvorav et mot FK Lyn, og har sonet karantenen i forrige kamp: Kortet mot FK Lyn strykes, spilleren står med fire gule kort, men har ikke ny karantene før han pådrar seg tre nye advarsler og totalt sett er oppe i syv kort.