Manglerud Star Toppfotball har meddelt NFF at klubben ikke klarer å reise nok kapital til å få boet tilbakelevert. Klubbens lag, herunder lagene i 2. og 3.divisjon menn samt 1. divisjon kvinner, kan derfor ikke delta i seriespill.

Retten åpnet konkurs i Manglerud Star Toppfotball etter en konkursbegjæring fra en av klubbens kreditorer, og et bostyre ble satt til å ivareta kreditorenes interesser. Det følger av Norges Fotballforbunds regelverk at et konkursbo ikke kan delta i seriespill, ettersom klubben da har mistet sin uavhengighet og selvstendighet. MS Toppfotball fikk derfor en frist på å dokumentere at konkursboet vil bli tilbakelevert til klubben, og det har klubben ikke klart.

Ingen andre lag vil få tilbud om å overta Manglerud Star Toppfotballs plasser i seriesystemet. Selv om det er en målsetning å fylle opp alle plassene i seriesystemet, er det ingen lag som har krav på å overta disse plassene. De aktuelle avdelinger vil derfor gjennomføres med ett lag mindre.

-Det er nå så kort tid til seriestart at det vil medføre store praktiske utfordringer å hente opp nye lag i de aktuelle avdelingene. En slik beslutning ville også få ringvirkninger nedover i seriesystemet, sier leder av konkurranseavdelingen i Norges Fotballforbund, Nils Fisketjønn