På bakgrunn av vedtak på tinget i 2012, nedsatte forbundsstyret vinteren 2013 et bredt sammensatt utvalg for å vurdere 2. lagenes posisjon i seriesystemet. Et samlet utvalg anbefalte at aldersbegrensningene som i dag gjelder for 2. lagene til lag i 0. divisjon sin deltakelse i 2.divisjon gjøres gjeldende for alle 2. lag til toppfotballen (0. og 1. divisjon) uavhengig av hvilket nivå de deltar på.

Forbundsstyret fulgte disse anbefalingene i forslaget som ble lagt frem for forbundstinget - og som forbundstinget vedtok.

- Vi har tillatt at andrelagene har vært en del av det ordinære seriesystemet, fordi norsk fotball har ønsket å gi en god sportslig arena for unge talenter. Samtidig er det viktig at klubbene med andrelag stiller med best mulig, likest mulig og jevnest mulig lag fra kamp til kamp. Derfor ønsker vi også at aldersbegrensningene som i dag gjelder for andrelagene for Tippeligaklubbene også skal gjelde for andrelagene til klubbene i 1. divisjon, sa leder av andrelagsutvalget og forbundsstyremedlem Eli Arnstad til tinget.

Nedrykk fra Tippeligaen til 1. divisjon har, ved flere anledninger, medført at 2. lag har blitt flyttet ned en divisjon. Dette har hatt betydelige negative konsekvenser. Flere lag pendler noe mellom 1. divisjon og Tippeligaen. En hyppig nedflytting av lag ved nedrykk er negativt i forhold til rekruttering og langsiktig spillerutvikling. Det vedtatte forslaget innebærer også at andrelaget kan spille en divisjon under høyeste rangerte lag.