BILLETTSALG 2015

Billetter til Norges hjemmekamper legges ut for salg, ca. 3 mnd. før kampdag.

Billetter kjøpes på nett eller tlf.

Billettservice.no

tlf.: 815 33 133

Ønsker du å kjøpe mer enn 6 billetter gjøres dette via Billettservice-gruppesalg,

tlf.: 815 33 321

Priser finner du her:

Se årets kamper her


Kjøp billett via offisielle kanaler:

Lov av 30.06.07 nr. 86 om forbud mot prispåslag ved videresalg av billetter til kultur- og idrettsarrangementer (svartebørsloven) forbyr salg av billetter til kultur- og idrettsarrangementer til en høyere pris enn den som er påført billetten fra arrangørens side, eller som billetten første gang ble solgt for.

Norges Fotballforbund (NFF) er kjent med at en rekke selskaper tilbyr billetter til Norges landskamper i fotball for en betydelig høyere pris enn det som er påført billetten fra vår side. Slike tilbud gis blant annet via internett, avisannonsering og i direkte tilknytning til de aktuelle landskampene. NFF er kjent med at dette blant annet skjer via følgende nettsider: www.viagogo.com og www.1billett.com

Denne typen virksomhet er i strid med forbudet i svartebørsloven §1, og NFF oppfordrer på det sterkeste til at publikum ikke benytter seg av slike tilbud.

Kjøp av billetter til Norges landskamper bør kun skje fra troverdige aktører og til billettens pålydende verdi (eventuelt med påslag for særskilt billettavgift som fremgår av billetten).